altars

A partir d’agafar l’altar com a un espai on es creen relacions entre objectes, símbols, imatges... he fet una sèrie de 5 altars-calaixos a partir d’objectes recol·lectats i acumulats durant molt de temps, hi han peces de la meva infància aixi com també peces que he trobat al carrer, etc... Durant 3 mesos s'han anat construint a partir de la intuició i la imaginació, i per tant els relats no estàn tancats ni tenen una única lectura lineal, enten lo q vulguis!!.